โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบชนิดติดเชื้อในแมว

Feline Infectious Peritonitis ( FIP )
ลูกแมวเป็นวัยที่จะติดเชื้อโรคนี้ได้มากที่สุดในระยะแรกที่ติดเชื้อไวรัสนี้ จะไม่มีอาการแสดงออกมา หรืออาจท้องร่วงเล็กน้อย เป็นน้ำ จากนั้นเชื้อจะลุกลามจนถึงขั้นคุกคามชีวิต

สาเหตุจาก   เชื้อไวรัส Feline Coronavirus (FCoV)

การติดต่อ
- จากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลาย หรืออุจจาระ ของแมวที่ป่วย หรือสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่นที่นอน ชามข้าว

-เชื้อเข้าทางปาก,จมูก --> ทางเดินอาหาร --> กระแสเลือด --> อวัยวะภายในช่องท้อง,ช่องอก

อาการ
- บางครั้งเริ่มต้นอาการไม่เด่นชัด อาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างอ่อนๆ เช่น จาม น้ำมูก น้ำตาไหล จากนั้นส่วนใหญ่จะหายจากโรค แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นพาหะนำโรค

- อาการหลักๆของโรคนี้ มี 2 แบบ คือ

* แบบแห้ง (non-effusive)

* แบบเปียก (effusive)

- ส่วนใหญ่ที่พบ มักจะเป็นแบบเปียก คือ มีของเหลวสะสมในช่องท้อง ,ช่องอก สังเกตุท้องจะโต แมวจะมีอาการหายใจลำบาก
- แบบแห้งอาการจะเป็นอย่างช้าๆ ไม่ค่อยมีของเหลวสะสม แต่จะซึม น้ำหนักลด โลหิตจาง เป็นไข้
-อาจพบอาการไตวาย โรคของระบบประสาท หรือโรคตา

การรักษา
- ยังไม่มีการรักษาที่ได้ผล โดยมากรักษาตามอาการเพื่อยืดชีวิต โดยให้ยาปฏิชีวนะ ,สเตียรอยด์, cyclophosphamide, interferon,ยาต้านไวรัสต่างๆ รวมทั้งให้สารอาหารและสารน้ำ แต่ผลที่ได้ยังไม่ดี

การควบคุมโรค
- แยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติ
- ไม่ควรปล่อยแมวไปเที่ยวนอกบ้าน เพราะอาจติดโรคได้
- ไม่เลี้ยงแมวหนาแน่นจนเกินไป
- ฉีดวัคซนเป็นประจำ

การป้องกันโรค
- ปัจจุบันมีวัคซีนหยอดจมูก ในแมวอายุ ตั้งแต่ 16 สัปดาห์ขึ้นไป 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ และทำซ้ำทุกปี

** แมวที่มีโอกาสเป็นโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อ
-- ได้แก่ แมวอายุน้อยกว่า 2 ปี และแมวอายุมากกว่า 10 ปี แมวที่สุขภาพไม่ดี หรือแมวที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆอยู่แล้ว

** การทำลายเชื้อโคโรนาไวรัส
-- เชื้อไวรัสนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายสัปดาห์ แต่ก็ถูกทำลายได้ง่ายด้วยน้ำยาทำความสะอาดและยาฆ่าเชื้อต่างๆ

** ถ้าพบว่าแมวป่วยเป็นโรคช่องท้องอักเสบ แมวจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
-- แบบเปียก - อาจอยู่ได้เป็นวัน ,สัปดาห์,6-8 เดือน
-- แบบแห้ง - 2-3 สัปดาห์,บางรายอยู่เป็นปี

ข้อมูลจาก Wikipedia


Feline infectious peritonitis

From Wikipedia, the free encyclopedia
• Ten things you may not know about images on Wikipedia •Jump to: navigation, search

FIP-infected kidney showing inflammatory responseFeline infectious peritonitis (FIP) is a fatal, incurable disease that affects cats. It is caused by Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV), which is a mutation of Feline Enteric Coronavirus (FECV/FeCoV). Experts do not always agree on the specifics of FIP. However, the most common theory is that the normally benign FECV mutates into FIPV. The mutated virus has the ability to invade and grow in certain white blood cells, namely macrophages. The immune system's response causes an intense inflammatory reaction in the containing tissues. Fewer than 1 in 20 cats survive the contraction of this disease, however its incidence rate is roughly 1 in 5000 for households with one or two cats. [1]

Transmission and infection
FECV is very common, especially in places where large groups of cats are kept together (animal shelters, catteries, etc). Cats become infected by inhaling or ingesting the virus. The most commonly cited transmission source is feces, although contaminated surfaces such as food dishes and clothing can transmit the virus as well.

Despite the prevalence of FECV, most infected cats do not develop FIP. Often exposure to FECV produces no clinical signs, but may cause a mild upper respiratory disease. Therefore, a cat without clinical signs may still be an FECV carrier and may pass the virus to another cat. In any cat infected with FECV there is a chance that the virus may mutate into the FIP causing form. This chance is increased for cats that are immune compromised including very young and very old cats. There is also thought to be a genetic component to susceptibility to viral mutation.

Signs
A cat with marked ascites (accumulation of fluid in the abdomen), a hallmark sign of FIP

FIP effusive fluidThere are two main forms of FIP: effusive (wet) and non-effusive (dry). While both types are fatal, the effusive form is more common (60-70% of all cases are wet) and progresses more rapidly than the non-effusive form.

Effusive (wet)
The hallmark clinical sign of effusive FIP is the accumulation of fluid within the abdomen or chest, which can cause breathing difficulties. Other symptoms include lack of appetite, fever, weight loss, jaundice, and diarrhea.

Non-effusive (dry)
Dry FIP will also present with lack of appetite, fever, jaundice, diarrhea, and weight loss, but there will not be an accumulation of fluid. Although typically a cat with dry FIP will show ocular or neurological signs. For example it may become hard to walk or stand up, the cat may become paralyzed over time. There could also be a loss of sight.

Diagnosis
Cytology of FIP-induced fluid showing neutrophils, macrophages and lymphocytesThe signs associated with FIP are often non-specific, which can cause diagnosis to be very difficult. A definitive diagnosis requires examination of affected tissues for the FIP virus. This is usually performed post-mortem, but can be performed via tissue biopsy. Histopathological examination of tissue samples is usually the cheapest and most reliable available diagnostic test. A PCR test is also available for use with fluid or certain tissue samples, however, its efficacy is currently being reviewed.

More commonly, a presumptive diagnosis is made based on clinical signs and evaluation of abdominal or chest fluid, if available. Fluid caused by FIP tends to be yellow in color and have elevated protein levels. Blood tests can also be performed to bolster a presumptive diagnosis by looking for coronavirus antibodies and elevated protein. Coronavirus titers are not considered diagnostic in and of themselves due to the ubiquity of FeCoV, but may be used in conjunction with clinical symptoms to make an FIP diagnosis. It is important to note that cats with higher titres of FCoV are no more likely to develop FIP than those with lower titres. Cats with no exposure to FCoV cannot develop FIP.

Treatment
As there is no cure for FIP, treatment is symptomatic and palliative. Typically the owner is advised to make the cat as comfortable as possible until it becomes clear that the cat is suffering. Prednisone or other immunosuppressive drugs prescribed by a veterinarian may help to prolong the cat's life for a few weeks or months, but may be contraindicated in certain cases due to concomitant infection(s). Effusive FIP usually progresses too rapidly for any meaningful therapy to be attempted.

Quarantine is not necessary as FIP is not truly an infectious disease. Feline Enteric Coronavirus is shed in the feces and can be passed on to other cats, however, it is the mutated form of the virus that leads to FIP. This form is only found in macrophages and is therefore not shed and not contagious.

As FIP signs can be easily overlooked, it is highly advised to have your cat examined by a licensed vet at any signs of chronic diarrhea, unusual lethargy or respiratory infection. While treatment will only be symptomatic, it may prolong the life of the cat as well as soften the blow to the owner.

Followers